Helseattest for offshore og båt / skip

Alle som skal jobbe offshore må ha en offshore helseattest, folk som skal jobbe på skip må ha en helseattest for sjømenn.

 

Fra 1. januar 2014 kan du kun få utstedt helseattest fra en godkjent petroleumslege.

 

 

Helseattest for sjøfolk fåes til en godkjent sjømannslege.

Fylkesmannen i Rogaland

Informasjon om offshore helseerklæring

Telefon: 51 56 87 00

Sjøfartsdirektoratet, sjømannsleger

Liste over leger som er godkjent for å foreta en helseundersøkelse av arbeidstakere på skip.

Telefon: 52 74 50 00