Helseattest for offshore og båt / skip

Alle som skal jobbe offshore må ha en offshore helseattest, folk som skal jobbe på skip må ha en helseattest for sjømenn.

Offshore helseattest fåes fra fastlegen din, fylkesmannen i Rogaland kan svare på spesifikke spørsmål knyttet til å få en helseattest.

Helseattest for sjøfolk fåes til en godkjent sjømannslege.

Fylkesmannen i Rogaland

Informasjon om offshore helseerklæring

Telefon: 51 56 87 00

Sjøfartsdirektoratet, sjømannsleger

Liste over leger som er godkjent for å foreta en helseundersøkelse av arbeidstakere på skip.

Telefon: 52 74 50 00